Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Prelegent (Prelegentem mogą zostać tylko członkowie Klastra, po dokonaniu rejestracji będziemy Państwa prosić o przesłanie tytułu prezentacji oraz krótkiego abstraktu)

Rejestracja zakończona 16.05.2017 12:45

zakończona

Uczestnik

Rejestracja zakończona 30.05.2017 23:00

zakończona

Opis wydarzenia

Dzień Otwarty Klastra ma na celu pokazanie strategii, potencjału i działań inicjatywy klastrowej w kontekście inteligentnej specjalizacji Małopolski – Nauki o Życiu. Najlepszym sposobem przedstawienia dziedziny Nauki o Życiu jest przedstawienie liderów i ich działań oraz pokazanie ciekawych projektów i wydarzeń.

Adresatami imprezy są zarówno aktualni Partnerzy Klastra, jak również inne podmioty sektora nauki, biznesu i zdrowia z Regionu i okolic, zainteresowane innowacjami dla „Zdrowia i Jakości Życia”.
• Dla pierwszych jest to okazja do zaprezentowania swojej pozycji, działań lub oferty w obszarze innowacji – w szczególności w odniesieniu do strategicznych kierunków inteligentnej specjalizacji Regionu. To również okazja do poznania pełnej oferty korzyści i do zwiększenia swojego zaangażowania we wspólną inicjatywę.
• Dla drugich, nie będących (jeszcze) partnerami Klastra, Dzień otwarty to możliwość poznania założeń i celów koncepcji inteligentnej specjalizacji, w tym programów wspierających działalność innowacyjną i przedsiębiorczą w tej dziedzinie.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 31.05.2017 09:00
Zakończenie: 31.05.2017 16:30

Life Science Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

Strona wydarzenia:
http://lifescience.pl/aktualnosci/dzien-otwarty-klastra-lifescience-krakow-2017/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bgawin@lifescience.pl
122974605